Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych. "Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatora sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektu: Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim"
Numer PP.041.21.32.2013
Data wydania 2013-08-13

Metryka strony

Udostępniający: Walentyna Gorbacz Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-08-13

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-08-13

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-08-13