Zamówienie Nr OA.272.4.2016 z dnia 2016-03-14 - PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce”

Tytuł PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce”
Numer OA.272.4.2016
Data wydania 2016-03-14

 

Hajnówka, dnia 2016-03-07

OA.272.4.2016

 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania  ofertowego na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce”

 

PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 1.   W dniu 07 marca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro w Starostwie Powiatowym w Hajnówce.

3.  Zamawiający na realizację zamówienia łącznie przeznaczył łączna kwotę netto 106 287,75 PLN (netto), w przeliczeniu 25 458,75 EURO.

4.Łącznie wpłynęła 1 oferta, złożona w opakowaniu prawidłowo zamkniętym. Oferta wpłynęła w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

5. Informacje o otwartej ofercie: 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres

Cena oferty (PLN brutto)

1.

BIURO PROJEKTÓW I USŁUG BUDOWLANYCH mgr inż. Mirosław Jerzy Iwaniuk

17-200 Hajnówka,

ul. Skarpowa 3

 

51 660,00

 

 

6. Na tym otwarcie ofert zakończono.                                                                                             Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:

 

     1)    Wiesław Tichoniuk - Przewodniczący Komisji

     2)    Aleksandra Majewska - Sekretarz Komisji

     3)    Krystyna Miszczuk - Członek Komisji

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-03-14

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-03-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-03-14