Zamówienie Nr DT.3421.1.2016 z dnia 2016-03-14 - ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 30 ton”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 30 ton”
Numer DT.3421.1.2016
Data wydania 2016-03-14

                                                                                                        Hajnówka, dnia 2016-03-11

DT.3421.1.2016

 

 

 

 

 

                                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego

               na: „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw

              nawierzchni drogowych na zimno w ilości 30 ton”

               

 

ZAWIADOWMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2, którą złożyło:

Zakład Usługowo - Handlowy

                                          „DEGAMEX” Agnieszka Górniak

                                                                Kamieniec 8

                                                             28 – 230 Połaniec

Cena oferty wynosi: 13 461,12  zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

          Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”.

 

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Otrzymana ilość punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku  

Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

 

15 498,00

 

86,86

2

Zakład Usługowo – Handlowy „DEGAMEX”                    Agnieszka Górniak                                                                                                   

Kamieniec 8                                 28 – 230 Połaniec

                                                          

13 461,12

 

100,00

3

BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki ul. Szosa Baranowicza 37

15-522 Białystok

15 645,60

 

86,04

 

                                                                                                                                           KIEROWNIK

                                                                                                                                            Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                        w Hajnówce

                                                                                                                                              inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2016-03-11

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-03-14

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-03-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-03-14