Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetargu na wydruk i dostawę publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji realizowanej w ramach projektu "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy przetargu na wydruk i dostawę publikacji w wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej publikacji realizowanej w ramach projektu "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.
Numer 68208-2015
Data wydania 2015-04-14

 

Znak sprawy: P.P.042.2.7.1.2015                                                          Hajnówka, 14.04.2015r.

 

Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Ul. A. Zina 1

17-200 Hajnówka

Tel. (85) 682 27 18

Fax. (85) 682 42 20                                                  

                                                      Do wszystkich uczestników postępowania       

                                                      prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

                                                      dotyczącego udzielenia zamówienia na świadczenie

                                                      usługi polegającej na wydruku i dostawie publikacji w

                                                     wersji papierowej oraz dostarczeniu wersji elektronicznej

                                                     publikacji realizowanej w ramach projektu „Platforma

                                                     współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu

                                                     Puszczy Białowieskiej, opublikowanego w Biuletynie

                                                     Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia 68208-2015, data

                                                    zamieszczenia: 26.03.2015r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. Zmianami), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i nie podlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena 90% i termin wykonania 10%.

 

1.      W części dotyczącej pakietu nr 1:

 

Wygrała oferta nr 3 Wykonawcy Wydawnictwo LOBOSOFT, os.Strusia 7/94, 31-808 Kraków, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

L.p

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty/przyznana punktacja

Termin wykonania/przyznana punktacja

Liczba punktów razem

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Janter” s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec

6888 zł – 80,67 pkt

04.06.2015r. – 4 pkt

84,67 pkt/II

2

Appen Helena Bochyńska-Kubisa, ul. Długa 4, 05-805 Komorów

12673,50 zł

-

-

3

Wydawnictwo LOBOSOFT, os.Strusia 7/94, 31-808 Kraków

6174 zł – 90 pkt

20.05.2015r.- 10 pkt

100 pkt/I

4

Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska-Bielak, 32-744 Łapczyca 573

14 700 zł  

-

-

5

ATIKART Tomasz Popławski, ul. Kraszewskiego 22a/67, 15-024 Białystok

7927,50 zł – 70,09 pkt

20.05.2015r.- 10 pkt

80,09 pkt/III

6

 

S-PRINT 2 Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice

9870 zł – 56,30 pkt

04.06.2015r. – 4 pkt

60,30 pkt/IV

7

Wydawnictwo BIK mgr Barbara Kawałko, ul. Królowej Jadwigi 10B, 64-920 Piła

15519 zł – 35,80 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

45,80 pkt/V

 

 

 

2.      W części dotyczącej pakietu nr 2:

 

Wygrywa oferta nr 1 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Janter” s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec, który spełnił wszystkie warunki udziału w postepowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

L.p

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty/przyznana punktacja

Termin wykonania/przyznana punktacja

Liczba punktów razem

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Janter” s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec

8358 zł – 90 pkt

04.06.2015r. – 4 pkt

94 pkt/I

2

Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska-Bielak, 32-744 Łapczyca 573

26250 zł

-

-

3

Heldruk Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3b, 82-200 Malbork

12369 zł – 60,81 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

70,81 pkt/VI

4

ZAPOL Sobczyk, Spółka Jawna, Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

20580 zł – 36,68 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

46,68 pkt/IX

5

 

S-PRINT 2 Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice

16800 zł – 44,77 pkt

04.06.2015r. – 4 pkt

48,77 pkt/VIII

6

REMI-B Spółka Jawna, Krzysztof Boiński, Adam Krokowski, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała

10395 zł – 72,36 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

82,36 pkt/III

7

Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 85-135 Bydgoszcz

14563,20 zł – 51,62 pkt

26.05.2015-30.05.2015 – 6 pkt

57,62 pkt/VII

8

Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, ul. Czernieckiego 1, 53-650 Wrocław

11760 zł – 63,96 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

73,96 pkt/IV

9

AlterStudio Dowgiert Magdalena, ul. Legionowa 30/211, 15-281 Białystok

20418 zł –

-

-

10

Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o., ul. Forteczna 20A, 32-086 Węgrzce

12180 zł – 61,76 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

71,76 pkt/V

11

MAZOWIECKE ZAKŁADY GRAFICZNE Spółka Cywilna, Jarosław Zaczek, Andrzej Fiłończuk, Bogusław Kozakiewicz, ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie

9870 zł – 76,21 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

86,21 pkt/II

 

 

 

 

3.      W części dotyczącej pakietu nr 3:

 

Wygrywa oferta nr 15 Wykonawcy MAZOWIECKE ZAKŁADY GRAFICZNE Spółka Cywilna, Jarosław Zaczek, Andrzej Fiłończuk, Bogusław Kozakiewicz, ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

L.p

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty/przyznana punktacja

Termin wykonania/przyznana punktacja

Liczba punktów razem

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Janter” s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec

4280,40 zł – 59,61 pkt

04.06.2015r. – 4 pkt

69,61 pkt/VI

2

Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska-Bielak, 32-744 Łapczyca 573

8400 zł

-

-

3

Heldruk Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3b, 82-200 Malbork

4084,50 zł – 62,47 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

72,47 pkt/V

4

ZAPOL Sobczyk, Spółka Jawna, Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

7245 zł – 35,22 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

45,22 pkt/VIII

5

S-PRINT 2 Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice

5040 zł – 50,63 pkt

04.06.2015r. – 4 pkt

54,63 pkt/VII

6

REMI-B Spółka Jawna, Krzysztof Boiński, Adam Krokowski, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała

3570 zł – 71,47 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

81,47 pkt/IV

7

Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 85-135 Bydgoszcz

3050,40 zł – 83,64 pkt

26.05.2015-30.05.2015 – 6 pkt

89,64 pkt/II

8

Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, ul. Czernieckiego 1, 53-650 Wrocław

3255 zł – 78,39 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

88,39 pkt/III

9

AlterStudio Dowgiert Magdalena, ul. Legionowa 30/211, 15-281 Białystok

4920 zł

-

-

10

MAZOWIECKE ZAKŁADY GRAFICZNE Spółka Cywilna, Jarosław Zaczek, Andrzej Fiłończuk, Bogusław Kozakiewicz, ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie

2835 zł – 90 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

100 pkt/I

 

4.      W części dotyczącej pakietu nr 4:

 

Wygrywa oferta nr 8 Wykonawcy S-PRINT 2 Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

L.p

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty/przyznana punktacja

Termin wykonania/przyznana punktacja

Liczba punktów razem

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Janter” s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec

16222,50 zł – 69,73 pkt

04.06.2015r. – 4 pkt

 73,73 pkt/IV

2

Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska-Bielak, 32-744 Łapczyca 573

33600 zł

-

-

3

Heldruk Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3b, 82-200 Malbork

17220 zł – 65,69 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

75,69 pkt/III

4

ZAPOL Sobczyk, Spółka Jawna, Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

26607 zł – 42,51 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

 52,51 pkt/VIII

5

S-PRINT 2 Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice

12568,50 zł – 90 pkt

09.06.2015r. – 2 pkt

92 pkt/I

6

REMI-B Spółka Jawna, Krzysztof Boiński, Adam Krokowski, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała

18488,50 zł – 61,18 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

 71,18 pkt/V

7

Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 85-135 Bydgoszcz

20577,90 zł – 54,97 pkt

26.05.2015-30.05.2015 – 6 pkt

60,97 pkt/VII

8

Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, ul. Czernieckiego 1, 53-650 Wrocław

16170 zł – 69,95 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

 79,95 pkt/II

9

AlterStudio Dowgiert Magdalena, ul. Legionowa 30/211, 15-281 Białystok

25461 zł

-

-

10

MAZOWIECKE ZAKŁADY GRAFICZNE Spółka Cywilna, Jarosław Zaczek, Andrzej Fiłończuk, Bogusław Kozakiewicz, ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie

22050 zł – 51,30 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

 61,3 pkt/VI

 

 

5.      W części dotyczącej pakietu nr 5:

 

Wygrała oferta nr 15 MAZOWIECKE ZAKŁADY GRAFICZNE Spółka Cywilna, Jarosław Zaczek, Andrzej Fiłończuk, Bogusław Kozakiewicz, ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

L.p

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty/przyznana punktacja

Termin wykonania/przyznana punktacja

Liczba punktów razem

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Janter” s.c. Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz, ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec

4410 zł – 90 pkt

04.06.2015r. – 4 pkt

 94 pkt/II

2

Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska-Bielak, 32-744 Łapczyca 573

6300 zł

-

-

3

Heldruk Helena Rąbalska, ul. Partyzantów 3b, 82-200 Malbork

5134,50 zł – 77,30 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

 87,30 pkt/V

4

ZAPOL Sobczyk, Spółka Jawna, Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

8295 zł – 47,85 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

  57,85 pkt/VIII

5

S-PRINT 2 Sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice

6090 zł – 65,17 pkt

09.06.2015r. – 2 pkt

 67,17 pkt./VII

6

REMI-B Spółka Jawna, Krzysztof Boiński, Adam Krokowski, ul. Strażacka 35, 43-382 Bielsko-Biała

5932,50 zł – 66,90 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

  76,90 pkt/VI

7

Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe „Multigraf” s.c. Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 85-135 Bydgoszcz

4674 zł – 84,92 pkt

26.05.2015-30.05.2015 – 6 pkt

 90,92 pkt/IV

8

Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska, ul. Czernieckiego 1, 53-650 Wrocław

4725 zł – 83,10 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

  93,10 pkt/III

9

AlterStudio Dowgiert Magdalena, ul. Legionowa 30/211, 15-281 Białystok

6888 zł

-

-

10

MAZOWIECKE ZAKŁADY GRAFICZNE Spółka Cywilna, Jarosław Zaczek, Andrzej Fiłończuk, Bogusław Kozakiewicz, ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie

4620 zł – 85,91 pkt

20.05.2015r. – 10 pkt

 95,91 pkt/I

Z postępowania odrzucono wykonawców:

- Appen Helena Bochyńska-Kubisa, ul. Długa 4, 05-805 Komorów (oferta nr 2) -

Z postępowania odrzucono wykonawcę, który nie spełnił warunków określonych w SIWZ. Oferent nie dostarczył załącznika nr 1 zawierającego  kryteria oceny oferty (cena oraz termin wykonania), będących kluczowymi dla badania oferty, co uniemożliwia poddanie go dalszej ocenie. W związku z powyższym Ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy Pzp.

- Wydawnictwo REGIS Anita Własnowolska-Bielak, 32-744 Łapczyca 573

Z postępowania odrzucono wykonawcę, który w wymaganym terminie nie złożył uzupełnień w postaci Załącznika nr 4 Zaparafowany projekt umowy i tym samym nie spełnił warunków zawartych w SIWZ pkt 13.1.1. lit.e.  i nie zaakceptował stwierdzonych omyłek rachunkowych.  W związku z powyższym Ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i pkt 7 ustawy Pzp.

- AlterStudio Dowgiert Magdalena, ul. Legionowa 30/211, 15-281 Białystok

Z postępowania odrzucono wykonawcę, który w wymaganym terminie nie zaakceptował stwierdzonych omyłek rachunkowych. W związku z powyższym Ofertę należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

 

Zamawiający informuje, że zawarcie umowy o zamówienie publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, nastąpi w terminie 20.04.2015 r.

Na podstawie  art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie niniejszego pisma na nr faxu: (85) 682 42 20 lub elektronicznie pod adres e-mail: platforma.koordynator@powiat.hajnowka.pl.

Otrzymano dnia………….ilość stron…..pieczątka i podpis……………………………

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2015-04-14

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-04-14

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-04-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-04-14