Zamówienie Nr DT.3411.5.2013 z dnia 2013-11-14 - INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Tytuł INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Numer DT.3411.5.2013
Data wydania 2013-11-14

 

Hajnówka, dnia 13.11.2013 r.

DT.3411.5.2013

 

 

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.5.2013 z dnia 2013-10-30 pn: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014” Nr ogłoszenia: 443064 – 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013 – Ogłoszenie o zamówieniu

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje się że w dniu 12.11.2013 r. o godzinie 10.30 otworzono oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.3411.5.2013

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

  • netto - 61 075,00 zł.

  • brutto tj. z podatkiem VAT - 65 961,00 zł.

 

w tym na:

 

Zadanie 1

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014.Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy 140 KM i powyżej z pługiem w przewidywanej ilości 3 szt.

  • netto - 17 745,00 zł.

  • brutto tj. z podatkiem VAT - 19 164,60 zł.

 

Zadanie 2

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usług związanej z odśnieżaniem i dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z zamontowanym pługiem klinowym lub czołowym (napęd min. na 2 osie) w przewidywanej ilości 2 szt.

  • netto - 13 580,00 zł.

  • brutto tj. z podatkiem VAT - 14 666,40 zł.


 

Zadanie 3

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego koparko-ładowarką z pługiem skośnym w przewidywanej ilości 2 szt.

  • netto - 12 950,00 zł.

  • brutto tj. z podatkiem VAT - 13 986,00 zł.

 

Zadanie 4

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych równiarką drogową lub innym ciężkim nośnikiem w przewidywanej ilości 2 szt.

  • netto - 16 800,00 zł.

  • brutto tj. z podatkiem VAT - 18 144,00 zł.

 

W przetargu nieograniczonym pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014” złożono oferty jak niżej :

Zadanie 1

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014.Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy 140 KM i powyżej z pługiem w przewidywanej ilości 3 szt.

1. Oferta Nr 7

Usługi Transportowe - Krajowe

Paweł Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

 

- ciągnik ZETOR 140 o mocy 160 KM z pługiem skośnym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 5 481,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

2. Oferta Nr 5

Gospodarstwo Rolne

Roman Jarosław Leszczyński

Hoźna 17

17-210 Narew

 

- ciągnik NEW HOLAND o mocy 180 KM z pługiem skośnym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 6 299,65 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

3. Oferta Nr 1

Janusz Soroczyński

ul. Puszkina 27A

17-250 Kleszczele

 

- ciągnik PRONAR o mocy 95 KM z pługiem skośnym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 4 725,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Zadanie 2

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usług związanej z odśnieżaniem i dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z zamontowanym pługiem klinowym lub czołowym (napęd min. na 2 osie) w przewidywanej ilości 2 szt.

1. Oferta Nr 4

KOSMA”

Grzegorz Choruży

ul. Chodkiewiczów 83

16-040 Gródek

 

- samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności 13 ton z napędem na dwie osie z pługiem czołowym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 5 670,00 zł. brutto.

- samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności 13 ton z napędem na dwie osie z pługiem czołowym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 5 670,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

2. Oferta Nr 6

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR –PIASEK

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

 

- samochód ciężarowy skrzyniowy 410 KM o ładowności 18 ton z napędem na trzy osie 6x6 z pługiem skośnym i czołowym - 1 szt.

Cena oferty wynosi: 6 615,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

3. Oferta Nr 3

TRANS-BET Witalis Alimowski

ul. Mickiewicza 33

17-210 Narew

 

- samochód ciężarowy skrzyniowy 410 KM o ładowności 13 ton z napędem na dwie osie z pługiem klinowym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 7 560,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Zadanie 3

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego koparko-ładowarką z pługiem skośnym w przewidywanej ilości 2 szt.

1. Oferta Nr 4

KOSMA”

Grzegorz Choruży

ul. Chodkiewiczów 83

16-040 Gródek

 

- koparko – ładowarka o mocy 100 KM z pługiem skośnym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 4 536,00 zł. brutto.

- koparko – ładowarka o mocy 100 KM z pługiem skośnym - 1 szt.

Cena oferty wynosi: 4 536,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

 

2. Oferta Nr 6

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR –PIASEK

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

 

- koparko – ładowarka o mocy 100 KM z pługiem klinowym, czołowym i skośnym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 5 859,00 zł. brutto.

- ładowarka LIBHERR 5442+2 o mocy 160 KM z pługiem klinowym i czołowym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 7 560,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

3. Oferta Nr 3

TRANS-BET Witalis Alimowski

ul. Mickiewicza 33

17-210 Narew

 

- koparko – ładowarka o mocy 100 KM JCB 4Cx z pługiem skośnym – 1 szt

Cena oferty wynosi: 4 914,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

4. Oferta Nr 2

Przedsiębiorstwo Usługowe

ŁADMAG”

ul. Akacjowa 24

17-100 Bielsk Podlaski

 

- koparko – ładowarka o mocy 250 KM z pługiem czołowym i skośnym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 6 426,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Zadanie 4

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych równiarką drogową lub innym ciężkim nośnikiem w przewidywanej ilości 2 szt.

1. Oferta Nr 7

Usługi Transportowe - Krajowe

Paweł Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

 

- równiarka Mg 145 z pługiem klinowym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 8 424,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

2. Oferta Nr 6

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR –PIASEK

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

 

- równiarka BOUKEMA SHM - 4 z pługiem klinowym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 7 516,80 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 29.11.2013 r. do dnia 15.04.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-11-14

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-11-14

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-11-14