Zamówienie Nr OA.172.1.2016 z dnia 2016-01-15 - „Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”- ROZSTRZYGNIĘTY

Tytuł „Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce.” - ROZSTRZYGNIĘTY
Numer OA.172.1.2016
Data wydania 2016-01-15

Hajnówka 25.01.2016 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w HAJNÓWCE
17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
tel. (85)682 27 18, 682 93 70

fax (85) 632 42 20

OA.271.1.2016

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: zapytanie ofertowego na: „Zakup i dostawa materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek oraz bezgotówkowy zakup paliwa do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”

Starostwo Powiatowe w Hajnówce na podstawie Zarządzenia Nr 11/2014 Starosty Hajnowskiego z dnia 14 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro w Starostwie Powiatowym, informuję iż na przedmiotowe zapytanie ofertowe wpłynęły następujące oferty:

Kryterium: Najniższa cena - 100%

Cześć I

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

1.

BIURO PLUS Ewa I Krzysztof Jatel Spółka Jawna

ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

17063,10

2.

GRAFIX K. Olszewska - Piotrowska, M. Tyrałą Sp. j.

ul. i Armii Wojska Polskiego 2A, 15-103 Białystok

16 225,59

Wybrano ofertę: GRAFIX K. Olszewska - Piotrowska, M. Tyrała Sp. j. ul. I Armii Wojska Polskiego 2A, 15-103 Białystok, cena 16 225,59 zł. - kryterium najniższa cena.

Cześć II

Nr

oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto (zł)

1.

BIURO PLUS Ewa I Krzysztof Jatel Spółka Jawna

ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok

22 492,83

2.

F.H.U. „BOSSY” Beata Bosy

ul. Kościuszki 40, Rybnik

17 944,58

3.

GRAFIX K. Olszewska - Piotrowska, M. Tyrałą Sp. j.

ul. I Armii Wojska Polskiego 2A 15-103 Białystok

13 424,02

4.

PRINTMARK Marek Słowikowski

ul. Adama Asnyka 8A, 16-001 Kleosin

13 452,75

5.

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna

ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

12 944,70

6.

BLACKLINE S. C. Izabela Zaliwska - Kupis, Paweł Pinkowski

ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin

12 024,48

 
Wybrano ofertę: BLACKLINE S. C. Izabela Zaliwska - Kupis, Paweł Pinkowski, ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin, cena 12 024,48 zł. - kryterium najniższa cena.

Cześć III

Nie wpłynęła żadna oferta, zostanie rozpisane zapytanie ofertowe na „Bezgotówkowy zakup paliwa płynnego do samochodu służbowego Starostwa Powiatowego w Hajnówce.”

Starosta Hajnowski

Mirosław Romaniuk

Sporządzi):

S. Szymaniuk tel. 500 266 342

 

Metryka strony

Udostępniający: Samuel Szymaniuk Wydział Organizacyjno Administracyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2016-01-15

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-01-26

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-01-15