Zamówienie Nr PP.041.21.14.2013 z dnia 2013-03-15 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych: akup i dostawa materiałów szkoleniowo-biurowych, tuszy/tonerów do drukarek i publikacji dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych: akup i dostawa materiałów szkoleniowo-biurowych, tuszy/tonerów do drukarek i publikacji dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Hajnowskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Numer PP.041.21.14.2013
Data wydania 2013-03-15

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-03-15

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-03-15

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-03-15