Zamówienie Nr DT.3410.6.2015 z dnia 2015-05-15 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. „Budowę czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży - droga powiatowa Nr 1649B”

Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. „Budowę czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży - droga powiatowa Nr 1649B”
Numer DT.3410.6.2015
Data wydania 2015-05-15

                                                                                                       Hajnówka, dnia 14.05.2015 r.

Znak sprawy: DT.3410.6.2015

 

                                                                                      

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

           Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Budowę czterech studni drenarskich wraz z odbudową konstrukcji nawierzchni ulicy Gen. Waszkiewicza w Białowieży - droga powiatowa Nr 1649B” prowadzone w trybie zapytania cenowego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami) zgodnie art.4 pkt.8, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości poniżej 30 000 euro zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie

 

W prowadzonym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, której cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

 

Kierownik

Zarząd Dróg Powiatowych 

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-05-15

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-05-15

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-05-15