Zamówienie Nr DT.3410.22.2015 z dnia 2015-10-15 - ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. „Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. „Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli”
Numer DT.3410.22.2015
Data wydania 2015-10-15

Hajnówka, dnia 2015-10-15

DT.3410.21.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuję, że prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce postępowania w trybie rozpoznania cenowego pn. „Zakup wraz z dostawą na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka piasku w ilości 250 m3 o uziarnieniu do 2 mm z przeznaczeniem do mieszanki piaskosoli” zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrano ofertę Nr 1 złożona przez Wykonawcę:

P.H.U. TRANSKOP

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty wynosi: 7 072,50 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

W związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano następującą punktację wg kryterium „cena”.

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Otrzymana ilość punktów

1

 

P.H.U. TRANSKOP

Jan Oniszczuk

 

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

7 072,50 zł

100,00

2

 

S.T.W. Andrzej Kiryluk

 

ul. Wiejska 1

17-200 Hajnówka

8 887,50 zł

79,58

 

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2015-10-15

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-10-15

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-10-15

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-10-15