Zamówienie Nr DT. 3411.5.2013 z dnia 2013-11-15 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014”
Numer DT. 3411.5.2013
Data wydania 2013-11-15

Zamówienie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.5.2013 z dnia 2013-10-30 pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014” Nr ogłoszenia: 443064 – 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013 – Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Hajnówka, dn. 15.11.2013 r.

DT. 3411.5.2013

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

wg rozdzielnika

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

       Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014” wybrano oferty jak niżej:

 

Zadanie 1.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014.Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy 140 KM i powyżej z pługiem w przewidywanej ilości 3 szt.

1) Wybrano ofertę Nr 7 firmy:

 

Usługi Transportowe - Krajowe

Paweł Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

 

- ciągnik ZETOR 140 o mocy 160 KM z pługiem skośnym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 5 481,00 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

2) Wybrano ofertę Nr 5 firmy:

 

Gospodarstwo Rolne

Roman Jarosław Leszczyński

Hoźna 17

17-210 Narew

 

- ciągnik NEW HOLAND o mocy 180 KM z pługiem skośnym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 6 299,65 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 87,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

Jednocześnie informuje się, że:

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzucił z prowadzonego postępowania niżej wymienioną firmę:

1) Oferta Nr 1

Janusz Soroczyński

ul. Puszkina 27A

17-250 Kleszczele

 

Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia – oferent oferuje ciągnik PRONAR o mocy 95 KM z pługiem skośnym – 1 szt. wpisany w formularzu cenowym zał. Nr 2 do złożonej oferty – nie spełnia wymagań zawartych w SIWZ – Zamawiający wymagał ciągnika o mocy 140 KM i powyżej - pkt.4.2 Opis przedmiotu zamówienia – Zadanie 1 oraz w Instrukcji dla oferentów załącznik Nr 10 do SIWZ.

Wobec powyższego zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaoferowanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego oczekiwaniom Zamawiającego wyartykułowanym w SIWZ

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 3

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

7

Usługi Transportowe - Krajowe Paweł Danilewski ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka

5 481,00

100,00

5

Gospodarstwo Rolne Roman Jarosław Leszczyński

Hoźna 17, 17-210 Narew

6 299,65

87,00

1

Janusz Soroczyński ul. Puszkina 27A

17-250 Kleszczele

 

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

 

 

 

Zadanie 2.

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton z zamontowanym pługiem klinowym lub czołowym (napęd min. na 2 osie) w przewidywanej ilości 2 szt.

 

1) Wybrano ofertę Nr 4 firmy:

 

KOSMA”

Grzegorz Choruży

ul. Chodkiewiczów 83

16-040 Gródek

 

- samochód ciężarowy skrzyniowy KZMAZ o ładowności 13 ton z napędem na dwie osie z pługiem czołowym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 5 670,00 zł. brutto.

- samochód ciężarowy skrzyniowy KZMAZ o ładowności 13 ton z napędem na dwie osie z pługiem czołowym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 5 670,00 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 2

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

4

KOSMA” Grzegorz Choruży ul. Chodkiewiczów 83 16-040 Gródek

5 670,00 zł.

100,00

4

KOSMA” Grzegorz Choruży ul. Chodkiewiczów 83 16-040 Gródek

5 670,00 zł.

100,00

6

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR –PIASEK Jan Oniszczuk

Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski

6 615,00

85,71

3

TRANS-BET Witalis Alimowski. ul. Mickiewicza 33 17-210 Narew

7 560,00

75,00

 

 

 

Zadanie 3.

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego koparko - ładowarką z pługiem skośnym w przewidywanej ilości 2 szt.

1) Wybrano ofertę Nr 4 firmy:

 

KOSMA”

Grzegorz Choruży

ul. Chodkiewiczów 83

16-040 Gródek

 

- koparko – ładowarka o mocy 100 KM z pługiem skośnym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 4 536,00 zł. brutto.

- koparko – ładowarka o mocy 100 KM z pługiem skośnym - 1 szt.

Cena oferty wynosi: 4 536,00 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 3

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

4

KOSMA” Grzegorz Choruży ul. Chodkiewiczów 83 16-040 Gródek

4 536,00

100,00

4

KOSMA” Grzegorz Choruży ul. Chodkiewiczów 83 16-040 Gródek

4 536,00

100,00

6

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR –PIASEK Jan Oniszczuk

Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski

5 859,00

77,42

6

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR –PIASEK Jan Oniszczuk

Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski

7 560,00

60,00

3

TRANS-BET Witalis Alimowski. ul. Mickiewicza 33 17-210 Narew

4 914,00

92,31

2

Przedsiębiorstwo Usługowe „ŁADMAG” Eugeniusz Magruk ul. Akacjowa 24, 17-100 Bielsk Podlaski

6 426,00

70,59

 

 

Zadanie 4.

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2013/2014. Wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg powiatowych równiarką drogową lub innym ciężkim nośnikiem w przewidywanej ilości 2 szt.

1) Wybrano ofertę Nr 6 firmy:

 

P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR –PIASEK

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

- równiarka BOUKEMA SHM - 4 z pługiem klinowym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 7 516,80 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

2) Wybrano ofertę Nr 7 firmy:

 

Usługi Transportowe - Krajowe

Paweł Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

 

- równiarka Mg 145 z pługiem klinowym – 1 szt.

Cena oferty wynosi: 8 424,00 zł. brutto.

Złożona oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 89,23 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

Nr

oferty

Nazwa Wykonawcy i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

na zadanie Nr 3

[PLN]

Liczba uzyskanych punktów

6

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką ŻWIR –PIASEK Jan Oniszczuk

Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski

7 516,80

100,00

7

Usługi Transportowe - Krajowe Paweł Danilewski ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka

8 424,00

89,23

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wyłonionymi Wykonawcami w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-11-15

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-11-15

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-11-15