Zamówienie Nr GK.7002-2/10 z dnia 2010-09-16 - Informacja o wynikach przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawa na czas nieokreślony części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Hajnowskiego, położonej w obrębie Zastawa Krzyże w gm. Białwieża z przeznaczeniem na infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną

Tytuł Informacja o wynikach przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawa na czas nieokreślony części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Hajnowskiego, położonej w obrębie Zastawa Krzyże w gm. Białwieża z przeznaczeniem na infrastrukturę rekreacyjno-turystyczną
Numer GK.7002-2/10
Data wydania 2010-09-16

Hajnówka, dn. 14.09.2010r.

GK.7002-2/10

 

Informacja

 

 

o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Hajnowskiego, położonej w obrębie Zastawa Krzyże w gm. Białowieża o nr geod. 797/18, nr KW 30312, o pow. 1 3055 m2 położona przy byłej stacji Białowieża Pałac.

 

Przetarg odbył się w dniu 14 września 2010r. o godz. 10.00 w lokalu nr 28 Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

 

Przetargiem objęto nieruchomość:

- nr geod. 797/18, nr KW 30312, o całkowitej pow. 13055 m2 – pow. do dzierżawy 6336 m2.

 

Znajdują się na niej nieużytkowane tory kolejowe linii Białowieża Pałac - Białowieża Towarowa wraz z peronem oraz innym kolejowymi budowlami.

 

Do przetargu zostało dopuszczone 2 osoby/firmy,

Niedopuszczonych 0 osób,

 

W wyniku przetargu na dzierżawcę została wyznaczona:

 

WEJMUTKA

ul. Kolejowa 1A

17-230 Białowieża

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-09-16

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-09-16

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-09-16