Zamówienie Nr 405318-2012 z dnia 2012-11-16 - Zamówienie Nr DT.3410.5.2012 z dnia 2012-10-17 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2012/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł Zamówienie Nr DT.3410.5.2012 z dnia 2012-10-17 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2012/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer 405318-2012
Data wydania 2012-11-16

Zamówienie Nr DT.3410.5.2012 z dnia 2012-10-17 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2012/2013

Numer ogłoszenia: 405318-2012; data zamieszczenia: 2012-10-18

Nr ogłoszenia: 409770-2012 ; data zamieszczenia: 22.10.2012 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 405318-2012 z dnia 18.10.2012 r.

 

 

Hajnówka, dnia 2012-11-16

 

DT.3410.5.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. wraz z późniejszymi zmianami) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2012/2013” wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

 

Numer oferty

Nazwa ( firma ) i adres Wykonawcy

 

Cena jednostkowa brutto

Otrzymana

ilość pkt.

ogółem

 

1

STOLARSTWO I

TARTACZNICTWO

Jarosław Simoniuk

17-200 Hajnówka, Orzeszkowo 144

 

Samochód ciężarowy KAMAZ

5511 z pługiem skośnym - 210,60 zł/h

 

 

 

92,31

2

Gospodarstwo Rolne

Roman Jarosław Leszczyński Hoźna 17, 17 210 Narew

Ciągnik HOLLAND

moc 180 KM - 179,99 zł/h

 

78,00

 

 

3

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi

Transportowe i Koparką

ŻWIR- PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski-

Widowo 119

Samochód ciężarowy OVECO

6x6 - 194,40 zł/h

 

Koparko-ładowarka o dużej

pojemności 100 KM CAT 432 E - 162,00 zł/h

 

 

100,00

 

 

86,67

 

 

 

 

4

Przedsiębiorstwo Drogowe

Kalinowscy Sp. z o.o.

ul. Fabryka Chemiczna 19

17-200 Hajnówka

Koparko-ładowarka o dużej

pojemności 100 KM JCB - 140,40 zł/h

 

Ciągnik JOHN DEERE

moc 80 KM - 140,40 zł/h

 

100,00

 

 

100,00

 

5

USŁUGI TRANSPORTOWE-

KRAJOWE

Paweł Danielewski

17-200 Hajnówka

 

Ciągnik ZETOR 140

moc 160 KM - 156,60 zł/h

 

Równiarka MG 145 - 210,60 zł/h

 

89,66

 

92,31

 

7

Zakład DROGOWO - TRANSPORTOWY

Mirosław Lewczuk

16-060 Zabłudów

ul. Szkolna 1a

Samochód ciężarowy IVECO - 216,00 zł/h

 

Równiarka D-557 - 194,40 zł/h

90,00

 

100,00

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Oferty ww. Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ tj. zawierały najniższe ceny spośród przedstawionych ofert nie podlegających odrzuceniu oraz nie podlegających wykluczeniu.

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2012/2013” złożono następujące oferty:

 

Numer oferty

Nazwa ( firma ) i adres Wykonawcy

 

Cena jednostkowa brutto

Otrzymana

ilość pkt.

ogółem

 

1

STOLARSTWO I

TARTACZNICTWO

Jarosław Simoniuk

17-200 Hajnówka, Orzeszkowo 144

 

Samochód ciężarowy KAMAZ

5511 z pługiem skośnym - 210,60 zł/h

 

 

 

92,31

 

 

 

2

Gospodarstwo Rolne

Roman Jarosław Leszczyński Hoźna 17, 17 210 Narew

Ciągnik HOLLAND

moc 180 KM - 179,99 zł/h

 

78,00

 

 

3

P.H.U. „TRANSKOP” Usługi

Transportowe i Koparką

ŻWIR- PIASEK

Jan Oniszczuk

17-100 Bielsk Podlaski-

Widowo 119

Samochód ciężarowy OVECO

6x6 - 194,40 zł/h

 

Koparko-ładowarka o dużej

pojemności 100 KM CAT 432 E - 162,00 zł/h

 

Równiarka BAUKEMA - 248,40 zł/h

 

Koparko-ładowarka o dużej

pojemności 160 KM - 216,00 zł/h

 

 

100,00

 

 

86,67

 

78,26

 

 

65,00

 

 

4

Przedsiębiorstwo Drogowe

Kalinowscy Sp. z o.o.

ul. Fabryka Chemiczna 19

17-200 Hajnówka

Koparko-ładowarka o dużej

pojemności 100 KM JCB - 140,40 zł/h

 

Ciągnik JOHN DEERE

moc 80 KM - 140,40 zł/h

 

100,00

 

 

100,00

 

 

5

USŁUGI TRANSPORTOWE-

KRAJOWE

Paweł Danielewski

17-200 Hajnówka

 

Ciągnik ZETOR 140

moc 160 KM - 156,60 zł/h

 

Równiarka MG 145 - 210,60 zł/h

 

89,66

 

92,31

 

6

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe„MAKSBUD” Spółka z o.o. 100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183

 

Samochód ciężarowy MAN z

pługiem klinowym - 270,00 zł/h

 

Równiarka D-557 - 280,80 zł/h

 

Koparko-ładowarka o dużej

pojemności 140 KM z pługiem

klinowym - 237,60 zł/h

 

 

72,00

 

69,23

 

 

 

59,09

 

7

Zakład DROGOWO - TRANSPORTOWY

Mirosław Lewczuk

16-060 Zabłudów

ul. Szkolna 1a

Samochód ciężarowy IVECO - 216,00 zł/h

 

Równiarka D-557 - 194,40 zł/h

90,00

 

100,00

 

 

Zgodnie z art. 92.ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia że:

  1. Z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

  2. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3 oraz pkt. 3 ppkt. a ustawy Pzp, umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą być zawarte bez konieczności zachowania terminów zawartych w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

 

 

Z up. Zarządu Powiatu

inż. Krystyna Miszczuk

Kierownik Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-11-16

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-11-16

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-11-16