Zamówienie Nr ZDP.DT.343-9/09 z dnia 2009-12-17 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Numer ZDP.DT.343-9/09
Data wydania 2009-12-17

Hajnówka, dn.17.12.2009 r.

ZDP.DT.343-9/09

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

        Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzielenie zamówienia pt. „Opracowanie dokumentacji projektowych”.

Wybrano jako najkorzystniejszą, dla poszczególnych części zamówienia jak niżej:

 

Zadanie 1 Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

PRONAR” Spółka z o.o.

17-200 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok, ul. Handlowa

Cena oferty wynosi 292 980,00 zł. brutto. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2010 – 31-12-2010 r.. Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała łącznie 300 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

Zadanie 2 Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego.

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

PRONAR” Spółka z o.o.

17-200 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok, ul. Handlowa

Cena oferty wynosi 46 000,00 zł. brutto. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2010 – 31-12-2010 r.. Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała łącznie 300 pkt.

 

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano następującą punktację wg kryterium „cena” .

Oferta Nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe

OPAL” Spółka Jawna

Irena Puławska, Roman Puławski17-200 Hajnówka , ul. Górna 19

 

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała łącznie 298,71 pkt

Zadanie 3 Sukcesywne dostawy gazu LPG.

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

PRONAR” Spółka z o.o.

17-200 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok, ul. Handlowa

Cena oferty wynosi 8 955,00 zł. brutto. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2010 – 31-12-2010 r.. Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała łącznie 300 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

p.o. Kierownika

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2009-12-17

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2009-12-17

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2009-12-17