Zamówienie Nr DT.3421.5.2016 z dnia 2016-04-18 - „Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego w 2016 roku”.

Tytuł „Dostawa kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego w 2016 roku”.
Numer DT.3421.5.2016
Data wydania 2016-04-18

                                                                                                  Hajnówka, 2016-04-18

DT.3421.5.2016                         

 

 

                                                                                           

                                      

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Dostawę kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego w 2016 roku”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

 

 

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

1. Warunki zamówienia

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Miszczuk

Wprowadzający: Katarzyna Miszczuk

Data wprowadzenia: 2016-04-18

Modyfikujący: Katarzyna Miszczuk

Data modyfikacji: 2016-04-18

Opublikował: Katarzyna Miszczuk

Data publikacji: 2016-04-18