Przetarg z dnia 2009-09-18 - Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy

Tytuł Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy
Data wydania 2009-09-18

O B W I E S Z C Z E N I E


Zarząd Powiatu Hajnowskiego na podstawie: art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), §6 Uchwały Nr XV/84/2000 z dnia 14 marca 2000 roku Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Hajnowskiego, podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy.


W Y K A ZL.p.

Nr geod.

działki

Nr KW

Powierzchnia m ²

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Położenie

Stawka miesięczna czynszu dzierżawy

Tryb i forma dzierżawy

1.

354/26

30312

część przeznaczona do dzierżawy

- 2288


z całości

- 16 5267,

część działki o nr geod. 354/26 granicząca z działkami o nr geod. 354/8, 354/9, 354/10, 354/11, położona wzdłuż toru nr 2 w odległości 1,58 m od toru na długości 212,65 m.

tereny kolejowe

obręb Podolany,

gmina Białowieża,

550 zł

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

na czas nieoznaczony
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2009-09-18

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2009-09-18

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2009-09-18