Zamówienie Nr z dnia 2012-01-19 - Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość na terenie miasta Hajnówka

Tytuł Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość na terenie miasta Hajnówka
Data wydania 2012-01-19

 

Starosta Hajnowski

z siedzibą w Hajnówce

 

Starosta Hajnowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  na terenie miasta Hajnówka.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w jednostce ewidencyjnej Hajnówka  obręb 1 Hajnówka, oznaczonej niżej wymienionym numerem:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium  j . w. w terminie do dnia 14 lutego 2012 roku w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto 42124052111111000049275838.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które  nie wygrały przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięciu przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1 w pokoju  nr 12. Bliższe informacje pod numerem telefonu 856826266, pok nr 29 w godz. 8:00  do 15:00.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-01-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-01-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-01-19