Zamówienie Nr DT.3421.3.2016 z dnia 2016-04-19 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”.
Numer DT.3421.3.2016
Data wydania 2016-04-19

Hajnówka, dnia 2016-04-19

DT.3421.3.2016

 

 

                                                                          

Dotyczy: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”.

               

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 3, którą złożyło:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

ul. Sidorska 84-90

21-500 Biała Podlaska

 

Cena oferty wynosi: 64 968,60  zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

          Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”.

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

ul. Sidorska 84-90

21-500 Biała Podlaska

64 968,60

100,00

2.

MARHURT Marcin Sakowski

ul. Modrzewiowa 19

17-200 Hajnówka

85 553,88

75,94

1.

GRANKRUSZ Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 3

22-100 Chełm

89 256,18

72,79

 

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-04-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-04-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-04-19