Zamówienie Nr GK.343-1/10 z dnia 2010-05-19 - Ogłoszenie wyników na wykonanie przeliczenia współrzędnych szczegółowej osnowy poziomej III klasy i pomiarowej dla obszaru powiatu hajnowskiego z układu 1965(2) do układu 2000(24) i założenia dla tej osnowy Banku Osnów.

Tytuł Ogłoszenie wyników na wykonanie przeliczenia współrzędnych szczegółowej osnowy poziomej III klasy i pomiarowej dla obszaru powiatu hajnowskiego z układu 1965(2) do układu 2000(24) i założenia dla tej osnowy Banku Osnów.
Numer GK.343-1/10
Data wydania 2010-05-19

GK.343-1/10                                                                              Hajnówka, dn. 18.05.2010r.

Ogłoszenie wyników

przetargu nieograniczonego z dnia 30.04.2010r. na wykonanie przeliczenia współrzędnych szczegółowej osnowy poziomej III klasy i pomiarowej dla obszaru powiatu hajnowskiego z układu 1965(2) do układu 2000(24) i założenia dla tej osnowy Banku Osnów.
     Dnia  18.05.2010r.  Komisja Przetargowa  po uzupełnieniu , w nawiązaniu do art. 181 oraz w związku z art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych  , brakującej dokumentacji przez  konsorcjum firm:
 Zakład Usług Geodezyjnych s.c. Jan i Tomasz Poradzińscy
ul. Nowomiejska  2/39,16-400 Suwałki
GEOSYSTEM sp.j. Jerzy Cieszko Jerzy Martyniuk
Ul. Koszalińska 89, 78-400 Szczecinek
dokonała  ponownej analizy złożonych ofert i ustaliła:
      W terminie składania ofert, tj. do dnia  30 kwietnia 2010r. do godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty złożone przez:
  1.GEOKART-INTERNATIONAL,  Spółka  z o.o.
    Ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
    cena netto: 113 000,00 PLN + VAT 22% tj. 24 860,00zł PLN = 137 860,00 PLN brutto
  2.Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne “OPEGIEKA”
    Spółka z o.o. w  Elblągu
    Al.Tysiąclecia 11 ,82-300 Elbląg
    cena netto:98 300,00  PLN + VAT 22% tj.  21 626,00  PLN= 119 926,00 PLN brutto
  3.Konsorcjum firm:
    Zakład Usług Geodezyjnych s. c. Jan i Tomasz Poradzińscy
    Ul. Nowomiejska 2/39,16-400 Suwałki
    GEOSYSTEM sp.j. Jerzy Cieszko Jerzy Martyniuk
    Ul. Koszalińska 89,78-400 Szczecinek
    cena netto: 94 500,00 PLN + VAT 22%tj. 20 790,00 PLN= 115 290,00 PLN brutto
   4.GEO-INFO-SERVICE Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno- Kartograficznych
     mgr inż. Bogusław Wilczyński,ul. Grecka 14, 15-614 Białystok
     cena netto: 56 600,00 PLN + VAT 22%tj. 12 452,00 PLN= 69 052,00 PLN brutto
       
     Wymagane warunki udziału w postepowaniu  spełniło 4 wykonawców.Z postepowania wykluczono 0 wykonawców, odrzucono 0 ofert.
   Ze względu na najniższą ofertę , która była jedynym kryterium wybrano do zadania ofertę nr 4 ,którą złożył  GEO-INFO-SERVICE Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno- Kartograficznych mgr inż. Bogusław Wilczyński , ul. Grecka 14, 15-614 Białystok  za cenę netto: 56 600,00 PLN + VAT 22% tj. 12 452,00 PLN= 69 052,00 PLN brutto. Oferent  spełnił  wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

   Zapraszamy do podpisania umowy    dnia 31.05.2010r.
   Termin zawarcia umowy może ulec przesunięciu zgodnie z art. 182 ust.1 ,art. 168 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164,poz. 1163 z póz. zm.)

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-05-19

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-05-19

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-05-19