Tytuł Zapytanie ofertowe nr 14.1/2013 na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń biurowych w ramach projektu "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Numer 14.1/2013
Data wydania 2013-07-19

Metryka strony

Udostępniający: Lucyna Lewczuk wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-07-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-08-01

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-07-19