Tytuł Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi przewodnickiej podczas wizyty studyjnej do Parku Narodowego "Ujście Warty" w ramach projektu "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Numer 27/2013
Data wydania 2013-09-19

Metryka strony

Udostępniający: Marta Grzelak Wydział Promocji i Rozwoju

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-09-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-09-30

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-09-19