Zamówienie Nr z dnia 2011-10-19 - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w ilości 3 sztuk usytuowanych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Czeremcha przy ulicy 1 Maja 78.

Tytuł Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w ilości 3 sztuk usytuowanych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Czeremcha przy ulicy 1 Maja 78.
Data wydania 2011-10-19

S T A R O S T A    H A J N O W S K I

z  siedzibą w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

 

 

 

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w ilości 3 sztuk usytuowanych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Czeremcha przy ulicy 1 Maja 78, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 513/2 o pow. 0,2205 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00021913/5.

 

I. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI:

 

1. Lokale mieszkalne znajdują się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Czeremcha przy ulicy 1 Maja 78. Zgodnie z ewidencją gruntów, teren na którym usytuowany jest budynek oznaczony jest symbolem Bi, stanowi on własność Skarbu Państwa – Starosty Hajnowskiego. Poniżej lokale przeznaczone do sprzedaży:

 

Lokal Nr 1 o pow. użytkowej 50,91 m2 (parter budynku), który składa się z niżej podanych pomieszczeń:

 • Pokoju o pow. 19,52 m2
 • Pokoju o pow. 11,07 m2
 • Kuchni o pow. 8,74 m2
 • Przedpokoju o pow. 6,69 m2
 • Łazienki + wc  o pow. 2,50 m2
 • Spiżarki  o pow. 2,39 m2

Cena wywoławcza lokalu wraz   z udziałem 5997/34778 w częściach wspólnych budynku i w gruncie – 20.980,00 zł.

Wadium wynosi 10% wartości, tj. 2.098,00 zł.

 

Lokal nr 2 o pow. użytkowej 67,07 m2 (I piętro), który składa się z niżej podanych pomieszczeń:

 • Pokoju o pow. 12,08 m2
 • Pokoju o pow. 15,02 m2
 • Pokoju o pow. 18,82 m2
 • Kuchni o pow. 9,49  m2
 • Przedpokoju o pow. 6,68 m2
 • Łazienki + wc  o pow. 2,28 m2
 • Spiżarki  o pow. 2,70 m2

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem 7529/34778 w częściach wspólnych budynku i w gruncie – 28.330,00 zł

Wadium wynosi 10% wartości, tj. 2.833,00 zł.

 

Lokal nr 6 o pow. użytkowej 46,85 m2 (parter) , który składa się z niżej podanych pomieszczeń:

 • Pokoju o pow. 30,75 m2
 • Pokoju o pow. 10,10 m2
 • Kuchni o pow. 3,03 m2
 • Łazienki + wc  o pow. 2,97 m2

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem 5435/34778 w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi  21.240,00 zł.

Wadium wynosi 10 % wartości, tj. 2.124,00 zł.

 

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium j.w. w terminie do dnia 21 listopada 2011 w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 42124052111111000049275838.  Wadium należy wpłacać oddzielnie na każdy lokal w przypadku  udziału w przetargu na kilka lokali.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca  zrezygnuje z nabycia nieruchomości  lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięciu przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  24 listopada o godź. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce , ul. Aleksego Zina 1 w pokoju nr 29. Bliższe informacje pod numerem telefonu (085) 6829377, pok. nr 29 w godź. 8.00-15.00.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-10-19

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-10-19

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-10-19