Zamówienie Nr DT.3411.6.2014 z dnia 2014-11-19 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015 - INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Tytuł Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015 - INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Numer DT.3411.6.2014
Data wydania 2014-11-19

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015”

Hajnówka, dnia 19.11.2014 r.

DT.3411.6.2014

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.6.2014 z dnia 04.11.2014 r. pn: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015” Nr ogłoszenia: 364584 – 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu.

        Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje się że w dniu 19.11.2014 r. o godzinie 10:30 otworzono oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.3411.6.2014

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

netto - 34 855,80 zł. 

brutto tj. z podatkiem VAT - 37 644,26 zł.

w tym na:

Zadanie 1

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy min. 140 KM pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 3 szt.

netto - 17 904,60 zł.

 brutto tj. z podatkiem VAT - 19 336,97 zł.

Zadanie 2

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego równiarką drogową w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 2 szt.

 netto - 16 951,20 zł.

 brutto tj. z podatkiem VAT - 18 307,30 zł.

W przetargu nieograniczonym pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2014/2015” złożono oferty jak niżej:

Zadanie 1

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy min. 140 KM pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 3 szt. 1.

Oferta Nr 1

Zakład Ogólnobudowlany

Janusz Konach

Łuszcze 13 17-207 Czyże

- ciągnik DEUTZ-FAHR o mocy 142 KM - 1 szt.

Cena oferty wynosi: 4 498,20 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 15.12.2014 r. do dnia 15.04.2015 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

2. Oferta Nr 2

Firma Handlowo-Usługowa

Cezary Miczejko

Wieżanka 5

17-207 Czyże

- ciągnik Claas o mocy 153 KM - 1 szt.

Cena oferty wynosi: 6237,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 15.12.2014 r. do dnia 15.04.2015 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

3. Oferta Nr 3

Usługi Transportowe-Krajowe

Paweł Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

- ciągnik ZETOR o mocy 160 KM z pługiem skośnym klinowym - 1 szt.

Cena oferty wynosi: 5 481,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 15.12.2014 r. do dnia 15.04.2015 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

Zadanie 2

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego równiarką drogową w sezonie 2014/2015.

Przewidywana ilość 2 szt. 1.

Oferta Nr 3

Usługi Transportowe-Krajowe

Paweł Danilewski

ul. Siewna 24 17-200 Hajnówka

- równiarka z pługiem klinowym - 1 szt.

Cena oferty wynosi: 8 424,00 zł. brutto. Termin wykonania zamówienia od dnia 15.12.2014 r. do dnia 15.04.2015 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Zatwierdzam:

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-11-24

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-11-24

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-11-24