Zamówienie Nr DT.3410.3.2015 z dnia 2015-03-20 - Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”

Tytuł Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”
Numer DT.3410.3.2015
Data wydania 2015-03-20

                                                                                                       Hajnówka, dn.20.03.2015 r.

Znak sprawy: DT.3410.3.2015                                    

 

 

 

 

 

 

                                        

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:   „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zgodnie art.4 pkt.8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości poniżej 30 000 euro).

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                               

             KIEROWNIK

                                                                                                                                                Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                             w Hajnówce

                                                                                                                                                   inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

 

- Warunki zamówienia – Zał. Nr 1

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-03-23

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-03-23

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-03-23