Zamówienie Nr DT.3410.2.2015 z dnia 2015-03-20 - „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 50 ton”

Tytuł „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 50 ton”
Numer DT.3410.2.2015
Data wydania 2015-03-20

                                                                                                  Hajnówka, dn.20.03.2015 r.

Znak sprawy: DT.3410.2.2015                                    

 

                                                                     

                                                              

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 50 ton”

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zgodnie art.4 pkt.8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości poniżej 30 000 euro).

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                           KIEROWNIK

                                                                                                                                            Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                        w Hajnówce

                                                                                                                                              inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

 

- Warunki zamówienia – Zał. Nr 1

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-03-23

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-03-23

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-03-23