Zamówienie Nr DT.3421.4.2016 z dnia 2016-04-20 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 75 ton”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 75 ton”.
Numer DT.3421.4.2016
Data wydania 2016-04-20

Hajnówka, dnia 2016-04-20

DT.3421.4.2016

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU  w ilości 75 ton”.

               

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 6, którą złożyła firma:

 

BITUNOVA Sp. z o.o..

ul. Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

 

Cena oferty wynosi: 61 807,50 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

         Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród złożonych ofert oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

          Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez  Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty spełniające wymagania Zamawiającego zawartymi w Warunkach Zamówienia, którym przyznano punktację wg kryterium „Cena”:

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Otrzymana ilość punktów

6.

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237

01-919 Warszawa

61 807,50

100,00

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – MOSTOWE „MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

64 482,75

95,85

4.

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska

64 575,00

95,71

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W EŁKU Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

68 265,00

90,54

 

            Jednocześnie informujemy, że z prowadzonego postępowania wykluczeni zostali niżej wymienieni Wykonawcy:

1. BUDOMOST Sp. z o.o.

Zaścianki

ul. Szosa Baranowicka 37

15-522 Białystok

Oferta nr 1

2. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW S.A.

ul. Krańcowa 7

21-100 Lubartów

             Oferta nr 5

 

Ww. Wykonawcy w wyznaczonym terminie nie uzupełnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez Zamawiającego, zawartych w Warunkach Zamówienia.

Ofertę ww. Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się na odrzuconą.

 

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-04-20

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-04-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-04-20