Zamówienie Nr 149290 – 2014 z dnia 2014-05-20 - NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.4.2014 z dnia 2014-05-05 na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1769B w Czeremsze” Nr ogłoszenia o zamówieniu: 149290 – 2014

Tytuł NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.4.2014 z dnia 2014-05-05 na „Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1769B w Czeremsze” Nr ogłoszenia o zamówieniu: 149290 – 2014
Numer 149290 – 2014
Data wydania 2014-05-20

 

Hajnówka, dnia 20.05.2014 r.

 

DT.3411.4.2014

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.4.2014 z dnia 2014-05-05 na Przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1769B w Czeremsze” Nr ogłoszenia o zamówieniu: 149290 – 2014 z dnia zamieszczenia: 05.05.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ust Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje się, że w dniu 20.05.2014 r. o godzinie 10:00 dokonano publicznego otwarcia ofert w postępowaniu jak wyżej prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy: DT.3411.4.2014.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia tj. w wysokości jak niżej:

 

kwota netto: 339 845,94 zł.

kwota brutto: 418 010,51 zł.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione oferty:

 

Numer

oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

 

1

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży,

ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

 

408 023,55 zł.

nie później niż do dnia 15 września 2014 r.

 

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183, 17 – 100 Bielsk Podlaski

 

 

443 502,18 zł.

nie później niż do dnia 15 września 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

Inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-05-20

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-05-20

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-05-20