Zamówienie Nr GK.7011-2-4/10 z dnia 2010-10-20 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czeremsze przy ulicy Sportowej

Tytuł przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czeremsze przy ulicy Sportowej
Numer GK.7011-2-4/10
Data wydania 2010-10-20

S T A R O S T A H A J N O W S K I

z siedzibą w Hajnówce

ul. Aleksego Zina 1

 

 

 

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czeremsze przy ulicy Sportowej.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość po byłej stacji paliw straży granicznej, położona w Czeremsze przy ulicy Sportowej, oznaczona numerem geodezyjnym działki 1633/3 o pow. 0,2630 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą KW Nr 19082.

Na teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny istniejącej i do uzupełnienia różnych form zabudowy mieszkaniowej z możliwością modernizacji i przekształceń oraz lokalizacji usług bliżej nie sprecyzowanych o uciążliwościach w granicach własnej działki.

 

Działka jest zabudowana byłą stacją paliw.

 

Cena wywoławcza - 14.781,00 zł, wadium – 1.000,00 zł

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium j.w. w terminie do dnia 22 listopada w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 42124052111111000049275838.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.

 

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięciu przetargu.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada o godź. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce , ul. Aleksego Zina 1 w pokoju nr 29. Bliższe informacje pod numerem telefonu (085) 6829377, pok. nr 29 w godź. 8.00-15.00.

Metryka strony

Udostępniający: Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-10-20

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-10-25

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-10-20