Zamówienie Nr ZDP.DT.3431-7/1 z dnia 2010-12-21 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny i po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny i po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert
Numer ZDP.DT.3431-7/1
Data wydania 2010-12-21

Hajnówka, dn.21.12.2010 r.

ZDP.DT.3431-7/10

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny i po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

 

        Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) niniejszym informuję, został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony w prowadzonym przez Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzielenie zamówienia pt. „Dostawa paliw płynnych i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce w 2011 roku.” po poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny na podstawie art. 87 ust.2 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych wybrano jako najkorzystniejszą, dla poszczególnych części zamówienia oferty jak niżej:

Zadanie 1 Sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

PRONAR” Spółka z o.o.

17-200 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok, ul. Handlowa

Cena oferty wynosi 35 233,60 zł. brutto. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2011 – 31-12-2011 r.. Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała łącznie 300 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ nie podlegających odrzuceniu.

W prowadzonym postępowaniu na zadanie Nr 1 wpłynęła jedna oferta.

Zadanie 2 Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego.

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO-USŁUGOWE

OPAL” SPÓŁKA JAWNA

IRENA PUŁAWSKA, ROMAN PUŁAWSKI

17-200 HAJNÓWKA , UL. GÓRNA 19

Cena oferty wynosi 55 000,00 zł. brutto. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2010 – 31-12-2010 r.. Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała łącznie 300 pkt.

 

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny.

W związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano następującą punktację wg kryterium „cena” .

Oferta Nr 2 złożona przez:

PRONAR” Spółka z o.o.

17-200 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok, ul. Handlowa

 

 

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała łącznie 268,44 pkt

Zadanie 3 Sukcesywne dostawy gazu LPG.

Wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:

PRONAR” Spółka z o.o.

17-200 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok, ul. Handlowa

Cena oferty wynosi 9 168,30,00 zł. brutto. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2010 – 31-12-2010 r.. Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała łącznie 300 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w SIWZ, nie podlega odrzuceniu.

W prowadzonym postępowaniu na zadanie Nr 1 wpłynęła jedna oferta.

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

Kierownik Zarządu Dróg

Powiatowych w Hajnówce

 

Otrzymują:

 

  1. PRONAR” Spółka z o.o.

17-200 Narew, ul. Mickiewicza 101 A

HURTOWNIA PALIW I OLEJÓW SILNIKOWYCH

15-399 Białystok, ul. Handlowa

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe

OPAL” Spółka Jawna

Irena Puławska, Roman Puławski

17-200 Hajnówka , ul. Górna 19

3. –a/a-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-12-21

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-12-21

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-12-21