OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA "Zamówienie Nr 405318 - 2012 z dnia 2012-10-18 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2012/2013"

Tytuł OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA "Zamówienie Nr 405318 - 2012 z dnia 2012-10-18 - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w sezonie 2012/2013"
Numer 409770 - 2012
Data wydania 2012-10-22

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 405318-2012 z dnia 2012-10-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odśnieżania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego, pługami Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany: 1 w załączniku Nr 9 do SIWZ - Instrukcja dla...
Termin składania ofert: 2012-10-29


Numer ogłoszenia: 409770 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 405318 - 2012 data 18.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
  • W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 1) koncesję, zezwolenie lub licencję 2) wykaz narzedzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
  • W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 1) wykaz narzedzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-10-24

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-10-24

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-10-24