Zamówienie Nr KD.272.1.2011 z dnia 2011-02-23 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Numer KD.272.1.2011
Data wydania 2011-02-23

Zamówienie Nr KD.272.1.2011 z dnia 2011-01-28 - zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Stworzenie dobrych warunków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Kleszczele poprzez wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1775 B”.

 

Hajnówka, dnia 23-02-2011r.

 

KD.272.1.2011

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Powiat Hajnowski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn. ,, Stworzenie dobrych warunków komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Kleszczele poprzez wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1775 B.za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę Nr 2 złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „MAKSBUD” Spółka z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 183

Cena oferty wynosi – 775 126,98 zł brutto
Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

                                

STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT 

Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych i Mostowych sp. z o.o..
ul. Sportowa 4
17-100 Bielsko Podlaski

Oferta ta uzyskała w kryterium ,,cena” 93,35 punktów

 

 WICESTAROSTA STAROSTA

Andrzej Skiepko mgr Włodzimierz Pietroczuk

 

ZARZĄD POWIATU

W HAJNÓWCE

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2011-02-24

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2011-02-24

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2011-02-24