Zamówienie Nr OA.272.4.2016 z dnia 2016-02-23 - Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce”

Tytuł Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce”
Numer OA.272.4.2016
Data wydania 2016-02-23

Hajnówka, 2016-02-23

 

 

Numer sprawy: OA.272.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego  pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1623B ul. Targowej i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2327B ul. Prostej w Hajnówce”

 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami),) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu Warunki zamówienia.

 

 

 

       

 

Załącznik:

1. Warunki zamówienia

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-02-23

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-02-23

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-02-23