Zamówienie Nr GK. 7011-1-7/2010 z dnia 2010-11-23 - Obwieszczenie o nieruchomościach na sprzedaż

Tytuł Obwieszczenie o nieruchomościach na sprzedaż
Numer GK. 7011-1-7/2010
Data wydania 2010-11-23

Hajnówka, dnia 19 listopada 2010 roku

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Starosta Hajnowski na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zmianami), Zarządzeń Wojewody Podlaskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Hajnówka podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

W Y K A Z

 

L.p

Nr geode-zyjny

Nr KW

Powierzchnia

w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena

nieruchomości

Rodzaj zbycia

rodzaj zabudowy

1

15

30456

1068

m. Hajnówka

ul. Białostocka 78

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

41 570,00 zł

sprzedaż

zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki

2

61

30456

1131

m. Hajnówka

ul. Miłkowskiego

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

45 376,00 zł

sprzedaż

niezabudowana

3

3034/3

3034/5

30419

30419

902

29

m. Hajnówka

ul. Lipowa

pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

35 135,00 zł

sprzedaż

niezabudowana

 

 

Zamieszczenie ogłoszeń o przetargu na zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cytowana na wstępie) i w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na jej nabycie za cenę podaną wyżej.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-11-23

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-11-23

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-11-23