Zamówienie Nr GK.343-1/10 z dnia 2010-02-24 - DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Podolany w gm. Białowieża

Tytuł DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Podolany w gm. Białowieża
Numer GK.343-1/10
Data wydania 2010-02-24

GK.343-1/10

 

Zarząd Powiatu Hajnowskiego

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 

na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Hajnowskiego, położonej w obrębie Podolany w gm. Białowieża z przeznaczeniem na ekspozycję muzealną taboru kolejowego.

 

Nieruchomość to działka o nr geod. 354/26, nr KW 30312, o pow. 16 5267 m2 położona przy byłej stacji towarowej. Znajdują się na niej nieużytkowane tory kolejowe linii Białowieża Pałac - Białowieża Towarowa wraz z kolejowymi budowlami.

 

Do przetargu na dzierżawę przeznacza się część tej nieruchomości o pow. 2288 m2 graniczącą z działkami o nr geod. 354/8, 354/9, 354/10, 354/11, leżącą wzdłuż toru kolejowego nr 2 w odległości 1,58 m od toru na długości 212,65 m. Do ogłoszenia załączony jest szkic orientacyjny 1:1000.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy – 300 zł.

 

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 310 zł. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na czynsz dzierżawy lub osobom nie ustalonym na dzierżawcę po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Zarząd Powiatu Hajnowskiego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi dzierżawca.

Dzierżawca będzie wpłacał na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Hajnówce miesięczny czynsz do 10 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu faktury VAT.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 26 marca 2010 R. O GODZ. 10
00


W pokoju nr 30 Starostwa Powiatowego w Hajnówce

przy ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 marca 2010r. w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 42 1240 5211 1111 0000 4927 5838, za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Hajnówce.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 30 tel. 085 682 60 89.

 

 

Hajnówka, dn. 23.02.2010r.

Załączniki do treści

  • Mapa (JPG, 1,32 MB)

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-02-24

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-02-24

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-02-24