Tytuł Zapytanie ofertowy nr 16/2013 na wykonanie usługi Publikacja ogłoszeń prasowych w ramach projektu "Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Numer 16/2013
Data wydania 2013-07-24

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Aneta Kostecka Wydział Promocji

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-07-26

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-08-05

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-07-26