Zamówienie Nr z dnia 2011-10-24 - Rozstrzygnięcie konkursu na Opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej Rejonu Osady Zwierzyniec

Tytuł Rozstrzygnięcie konkursu na Opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej Rejonu Osady Zwierzyniec
Data wydania 2011-10-24

Komunikat  Sądu Konkursowego na Opracowanie Koncepcji Programowo - Przestrzennej Rejonu Osady Zwierzyniec
Sąd Konkursowy w składzie:
1. Mikołaj Nieścieruk
1. Włodzimierz Pietroczuk
2. Zdzisław Szkiruć
3. Andrzej Antczak
4. Walentyna Gorbacz
5. Anna Lebiedzińska-Łuksza
6. Ireneusz Kiendyś
dokonał oceny zgłoszonych 5 prac. Każdy sędzia dokonał oceny prac konkursowych wg przyjętych w regulaminie konkursu kryteriów, a uzyskana ocena końcowa jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen dokonanych przez członków Sądu Konkursowego.
Złożone prace uzyskały następującą punktacje:
Praca 1 – 44,14 punktów
Praca 2 – 48,86 punktów
Praca 3 – 56,57 punktów
Praca 4 – 42,43 punktów   
Praca 5 – 78,71 punktów

Praca 1 (nr oryginalny 658914) – Zerbst Architektura Jan Jakub Zerbst, Białystok, Waszyngtona 24/173
Praca 2 (nr oryginalny 242603) – Ezon Studio, ul. Wysoka 33, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Praca 3 (nr oryginalny 050511) – Siebiesiuk Architects Mirosław Siebiesiuk, 15-820 Białystok, ul. Zagórna 39/82
Praca 4 (nr oryginalny 727375) – KW-Projekt, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 24a/4
Praca 5 (nr oryginalny 606185) – Architriada s.c. Marzena Szambelan, Iwona Soczyńska, 05-800 Pruszków, ul. Czerwonych maków 11

Zwycięzcą konkursu na opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej Rejonu Osady Zwierzyniec organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce jest praca 5 (nr oryginalny 606185), wykonana przez firmę Architriada s.c. Marzena Szambelan, Iwona Soczyńska, 05-800 Pruszków, ul. Czerwonych maków 11 i temu zespołowi Sąd Konkursowy przyznaje nagrodę w wysokości 12 000,00 zł, wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie dokumentacji technicznej zagospodarowania Parkingu Zwierzyniec.

Uzasadnienie

Żadna z prac konkursowych nie uzyskała 100 punktów, co oznacza, że w trakcie dalszej pracy projektowej konieczne będą dalsze szczegółowe konsultacje ze zleceniodawcą celem uwzględnienia potrzeb i oczekiwań inwestora.
Najwyżej oceniona praca 5 w każdym zakresie najpełniej wyczerpuje postawione przez zleceniodawcę wymogi. W zaproponowanych rozwiązaniach architektonicznych, w szczególności zostały zawarte wymogi w zakresie:
- wykorzystania lokalnych tradycji budowlanych,
- wykorzystanie źródeł energii odnawialnej,
- wykorzystanie walorów przyrodniczych i historycznych obszaru,
- interesujące rozwiązanie ścieżek w obrębie Osady Zwierzyniec,
- przedstawienia kosztów realizacji koncepcji.
Cała praca jest ciekawa jako pewne załączenie projektowe – w części nawiązuje do tradycji regionalnych, ale daje wrażenie nowoczesności.
Kwestią wątpliwą jest planowane oczko wodne, oporowy mur ceglany, rozwiązanie bryły budynku.

Niniejsza decyzja Sądu Konkursowego, zgodnie z regulaminem konkursu, jest ostatecznym werdyktem członków Sądu, kończącym pracę nad konkursem.

Przewodniczący Sądu Konkursowego
Mikołaj Nieścieruk

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-10-24

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-10-24

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-10-24

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-10-24