Zamówienie Nr DT.3421.1.2016 z dnia 2016-02-25 - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 30 ton”

Tytuł Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce zaprasza do złożenia oferty na „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 30 ton”
Numer DT.3421.1.2016
Data wydania 2016-02-25

Hajnówka, dnia 2016-02-25

DT.3421.1.2016                                    

 

 

 

                                                                                           

                                        

 

ZAPROSZENIE

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą masy mineralno – bitumicznej do napraw nawierzchni drogowych na zimno w ilości 30 ton”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164) zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości poniżej 30 000 euro).

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

 

- Warunki zamówienia – Załącznik Nr 1

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-02-25

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-02-25

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-02-25