Zamówienie Nr 221686-2011 z dnia 2011-08-25 - Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1-go fabrycznie nowego samochodu ciężarowo - dostawczych (rok produkcji 2011) wraz z przyczepką dwuosiową.

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1-go fabrycznie nowego samochodu ciężarowo - dostawczych (rok produkcji 2011) wraz z przyczepką dwuosiową.
Numer 221686-2011
Data wydania 2011-08-25

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 221686-2011 z dnia 2011-07-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Hajnówka
Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1-go fabrycznie nowego samochodu ciężarowo - dostawczych (rok produkcji 2011) wraz z przyczepką dwuosiową, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach...
Termin składania ofert: 2011-08-12

Hajnówka: Dostawa samochodu fabrycznie nowego ciężarowo - dostawczego wraz z przyczepką dwuosiową.
Numer ogłoszenia: 259096 - 2011; data zamieszczenia: 25.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221686 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, woj. podlaskie, tel. 085 683-20-01, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu fabrycznie nowego ciężarowo - dostawczego wraz z przyczepką dwuosiową..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje sprzedaż i dostarczenie 1-go fabrycznie nowego samochodu ciężarowo - dostawczych (rok produkcji 2011) wraz z przyczepką dwuosiową, spełniających warunki dopuszczenia do ruchu drogowego o niżej określonych parametrach technicznych: 1. samochód ciężarowo - dostawczy z hakiem: 1) Nadwozie typu furgon przystosowane do przewozu osób i ładunku 2) Liczba miejsc 5 z kierowcą w 2 rzędach (1+2 w pierwszym, 4 w drugim) z grzaniem niezależnym części pasażerskiej 3) Silnik wysokoprężny o mocy min. 70 kW, EURO 4, 4) Napęd na koła przednie 5) ABS 6) Centralny zamek 7) Autoalarm 8) Immobilizer fabryczny 9) Ładowność dopuszczalna min. 1200 kg w tym 7 osób, 10) Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t. 11) Wymiary pojazdu: min. długość 5300 mm, min. szerokość 2000 mm 12) Rozstaw osi min. 3400 mm 13) Przedział ładunkowy o minimalnych wymiarach : długość 2000 mm, szerokość 1800 mm, wysokość 1800 mm 14) Wspomaganie układu kierowniczego 15) Regulacja kierownicy w 1 płaszczyźnie i fotela kierowcy w 2 płaszczyznach, 16) Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 17) Drzwi boczne przeszklone przesuwne z prawej strony z otwieraną szybą. 19) Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwierania 180º, 20) Trwała przegroda oddzielająca przestrzeń pasażerską od ładunkowej, szczelna. Tapicerka na suficie na całej długości. 21) Przestrzeń ładunkowa z obudowanymi i docieplonymi ścianami i wykładziną antypoślizgową na podłodze 22) Dodatkowy komplet kół (4 szt.) z oponami zimowymi o rozmiarze min. 15 cali 23) Kolor nadwozia żółty 24) Belka ostrzegawcza elektroniczna w kolorze żółtym z napisem Służba drogowa 25) Napisy Służba drogowa z przodu, z tyłu i na bokach pojazdu wg wzoru określonego przez Zamawiającego oraz na drzwiach kierowcy i pasażerów z przodu pełna nazwa zamawiającego. 26) Hak holowniczy 27) Radio-CD 28) tapicerka - sztuczna skóra. 2. dwuosiowa przyczepa samochodowa z zaczepem - szt. 1, dostosowana do samochodu opisanego w pkt. 4.1, 1) Dopuszczalna ładowność - 1500 kg, 2) Wymiary przestrzeni ładunkowej [cm]: - długość: 300-250 - szerokość: 150-160 - wysokość: 35-4o 3) Otwierana min. jedna burta, 4) Burty stalowe ocynkowane, 5) Oświetlenie zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym 6) Koło zapasowe. 7) liczba osi 2, wytrzymałość jednej osi 1300 kg, 8) hamulec najazdowy 3 Dostawca powinien zapewnić: 1) Serwisowanie: (najdalej od siedziby zamawiającego (Hajnówka) - 70 km ). 2) Minimum 2 lata gwarancji (na podzespoły mechaniczne) bez limitu kilometrów. 3) Ważne świadectwa homologacji umożliwiające rejestrację. 4. Każdy z oferowanych samochodów powinien posiadać książkę pojazdu, książkę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi w języku polskim. 5. Dostawca powinien dostarczyć samochód wraz z przyczepką dwuosiową do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce przy ul. Bielskiej 41 w terminie zgodnym z terminem realizacji zamówienia tj. 70 dni od dnia zawarcia umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.61.00-0, 34.22.33.10-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Polmozbyt Plus Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 10a, 15-703 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100081,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 109893,00

  • Oferta z najniższą ceną: 109893,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109893,00

  • Waluta: PLN.

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-08-25

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2011-08-25

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2011-08-25