Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego "Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową istniejącego odcinka drogi gminnej we wsi Olchówka, gmina Narewka na obiekcie poscaleniowym „Olchówka” oraz pełnienie nadzoru autorskiego"
Numer GK.272.3.2014
Data wydania 2014-08-26

Hajnówka, dn.25.08.2014r.

GK.272.3.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o unieważnieniu postępowania przetargowego

Starosta Hajnowski informuje, że w dniu 25.08.2014r. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową istniejącego odcinka drogi gminnej we wsi Olchówka, gmina Narewka na obiekcie poscaleniowym „Olchówka” oraz pełnienie nadzoru autorskiego

 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Sp. A.P.

 

 

Starosta Hajnowski

Włodzimierz Pietroczuk

Metryka strony

Udostępniający: Adam Panfiluk Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2014-08-26

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-08-26

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-08-26

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-08-26