Zamówienie Nr 90058 - 2014 z dnia 2014-03-27 - Informacja z otwarcia ofert. Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.3.2014 z dnia 2014-03-14 na „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11,16/25”

Tytuł Informacja z otwarcia ofert. Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.3.2014 z dnia 2014-03-14 na „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11,16/25”
Numer 90058 - 2014
Data wydania 2014-03-27

Hajnówka, dnia 27.03.2014 r.

 

DT.3411.3.2014

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.3.2014 z dnia 2014-03-14 na „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11,16/25” Nr ogłoszenia: 90058 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje się, że w dniu 27.03.2014 r. o godzinie 10.30 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.3411.3.2014 od n/w wykonawców.

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

 

Kwota netto: 88 500,61 zł.

Kwota brutto: 108 855,75 zł.

 

 

Numer

oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena (brutto)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1

GRANKRUSZ” Sp. z o.o. , 22-100 Chełm, ul. Stanisława Moniuszki 3

83 895,84

nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r.

2

MARHURT Marcin Sakowski

17-200 Hajnówka ul. Modrzewiowa 19

 

77 983,23

nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r.

 

 

 

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

 

Zatwierdzam:

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

Inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-03-27

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-03-27

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-03-27