Zamówienie Nr DT.3421.5.2016 z dnia 2016-04-27 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego w 2016 roku”.

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego w 2016 roku”.
Numer DT.3421.5.2016
Data wydania 2016-04-27

Hajnówka, dnia 2016-04-27

DT.3421.5.2016

 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę kruszywa naturalnego (pospółki) na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego w 2016 roku”.

               

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym uprzejmie informujemy, że prowadzone ww. postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 1, którą złożyła firma:

 

P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

 

Cena oferty wynosi łącznie 41 455,14 zł brutto, w tym:

- Zadanie 1: Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1613B Klejniki – Sapowo na odcinku 1023 mb w ilości 1219 m3 – nie później niż do dnia 17 czerwca 2016 r. – 32 968,14 zł brutto,

- Zadanie 2: Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej nr 1614B Podrzeczany – Leniewo na odcinku 500 mb w ilości 300 m3 – nie później niż do dnia 17 czerwca 2016 r. – 8 487,00 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

         W określonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła tylko jedna oferta. Spełniała ona wymagania określone w Warunkach Zamówienia, a cena wykonania zamówienia mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

 

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-04-27

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-04-27

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-04-27