Zamówienie Nr DT.613.2.5.2013 z dnia 2013-06-28 - Ogłoszenie o nieodbyciu się aukcji. Zarząd Dróg Powiatowych

Tytuł Ogłoszenie o nieodbyciu się aukcji. Zarząd Dróg Powiatowych
Numer DT.613.2.5.2013
Data wydania 2013-06-28

Hajnówka, dnia 28.06.2013 r.

DT.613.2.5.2013


 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (0-85) 683-20-01, (0-85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że aukcja ustna (opisana w ogłoszeniu DT.613.2.5.2013 z dnia 07.06.2013 r.) na sprzedaż drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele oraz Narewka nie doszła do skutku. W wyznaczonym terminie nie wniesiono wadium niezbędnego do uczestnictwa w aukcji.

 

 


 

Sporządził:

REFERENT

d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego

utrzymania zadrzewienia

uzgadniania dokumentacji

Paweł Grygoruk

 

Zatwierdził:

Z up. Zarządu Powiatu

inż. Krystyna Miszczuk

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce


 


 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2013-06-28

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2013-06-28

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2013-06-28