Zamówienie Nr z dnia 2008-07-28 - Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Stare Berezowo

Tytuł Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Stare Berezowo
Data wydania 2008-07-28
S T A R O S T A      H A J N O W S K I
z siedzibą w Hajnówce
ul. Aleksego Zina 1
 


ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości budynkowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Stare Berezowo gm. Hajnówka , znajdującej się na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 189 o pow. 0,26 ha , stanowiącej odrębną własność.

Nieruchomość w skład której wchodzi drewniany budynek mieszkalny, murowany budynek gospodarczy oraz stodoła , położona jest w terenach zabudowy wsi Stare Berezowo. Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka jest to strefa intensywnego rozwoju mieszkalnictwa, usług i sfery gospodarczej.

Cena wywoławcza – 9.835,00 zł ,  wadium – 500,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium j.w. w terminie do dnia 28 sierpnia 2008 roku w kasie Starostwa Powiatowego w Hajnówce lub na konto Nr 42124052111111000049275838 .

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Wadium zostanie zwrócone na rzecz osób, które nie wygrały przetargu – nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 września 2008 roku o godź. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce , ul. Aleksego Zina 1 w pokoju nr 29. Bliższe informacje pod numerem telefonu (085) 682 20 29, , pok. nr 29 w godz. 8.00 – 15.00.

Halina Leszczyńska.

Metryka strony

Udostępniający: Halina Leszczyńska - Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Chwojko

Wprowadzający: Halina Chwojko

Data wprowadzenia: 2008-12-15

Modyfikujący: Halina Chwojko

Data modyfikacji: 2008-12-15

Opublikował: Halina Chwojko

Data publikacji: 2008-12-15