Zamówienie Nr DT.3411.5.2014 z dnia 2014-10-28 - INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Tytuł INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT. Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce
Numer DT.3411.5.2014
Data wydania 2014-10-28

 

Hajnówka, dnia 27.10.2014 r.

 DT.3411.5.2014                                                                      

 

 

     INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

         Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.5.2014 z dnia 15.10.2014 r. pn: „Zimowe utrzymanie dróg  powiatowych  na terenie Powiatu Hajnowskiego w  sezonie  2014/2015” Nr ogłoszenia: 342598 – 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu

        Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje się że w dniu 27.10.2014 r. o godzinie 10:30 otworzono oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr  DT.3411.5.2014

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

  • netto                                         -  61 625,20 zł.
  • brutto tj. z podatkiem VAT     -  66 555,22 zł.

w tym na:

Zadanie 1

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy min. 140 KM pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana  ilość 3 szt.

  • netto                                         -  17 904,60 zł.
  • brutto tj. z podatkiem VAT     -  19 336,97 zł.

Zadanie 2

 Odśnieżanie  dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton pługami (klinowy lub czołowy) i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość   2 szt.

  • netto                                         -  13 702,50 zł.
  • brutto tj. z podatkiem VAT     -  14 798,70 zł.

Zadanie 3

 Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego koparko-ładowarką pługami (skośny) i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 2 szt.

  • netto                                         -  13 066,90 zł.
  • brutto tj. z podatkiem VAT     -  14 112,25 zł.

Zadanie 4

Odśnieżanie  dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego równiarką drogową w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 2 szt.

  • netto                                         -  16 951,20 zł.
  • brutto tj. z podatkiem VAT     -  18 307,30 zł.

 

        W przetargu nieograniczonym pn.: „Zimowe utrzymanie dróg  powiatowych  na terenie Powiatu Hajnowskiego w  sezonie  2014/2015”   złożono oferty jak niżej:

Zadanie 2

 Odśnieżanie  dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego samochodami ciężarowymi skrzyniowymi o ładowności dopuszczalnej powyżej 9 ton pługami (klinowy lub czołowy) i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość   2 szt.

         1. Oferta Nr 1

      P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR –PIASEK

              Jan Oniszczuk

        Widowo 119

        17-100 Bielsk Podlaski

- samochód ciężarowy skrzyniowy o ładowności 17 ton z napędem na cztery osie  z pługiem czołowym - 1 szt.

 Cena oferty wynosi: 8 316,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 24.11.2014 r. do dnia 15.04.2015 r.

        Zaakceptowano warunki  płatności  określone  przez Zamawiającego w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

W prowadzonym postępowaniu  na zadanie 2 złożono tylko jedną ofertę.

Zadanie 3

 Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego koparko-ładowarką pługami (skośny) i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 2 szt.

     1.  Oferta Nr 1

     P.H.U. „TRANSKOP”

Usługi Transportowe i Koparką

ŻWIR –PIASEK

              Jan Oniszczuk

        Widowo 119

        17-100 Bielsk Podlaski

- koparko – ładowarka o mocy 75 KM CAT 432 z pługiem człowo - klinowym -   1 szt.

 Cena oferty wynosi: 6 426,00 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia od dnia 24.11.2014 r. do dnia 15.04.2015 r.

        Zaakceptowano warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

W prowadzonym postępowaniu na zadanie 4 złożono tylko jedną ofertę. 

 

        Ponadto informujemy, że na niżej wymienione zadania nie złożono żadnej oferty.

Zadanie 1

Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego ciągnikami o mocy min. 140 KM pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015. Przewidywana  ilość 3 szt.

Zadanie 4

Odśnieżanie  dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego równiarką drogową w sezonie 2014/2015. Przewidywana ilość 2 szt.   

    

 

 

 

                   Zatwierdzam:

                                                                                                      

                                                                                                         

                                                                                                                   Z up. ZARZĄDU POWIATU

                                                                                                                                  inż. Krystyna Miszczuk

                                                                                                                 KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

              POWIATOWYCH W HAJNÓWCE

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-10-28

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-10-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-10-28