Zamówienie Nr DT.613.2.11.2012 z dnia 2012-08-29 - W sprawie aukcji ustnej na sprzedaż drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka

Tytuł W sprawie aukcji ustnej na sprzedaż drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka
Numer DT.613.2.11.2012
Data wydania 2012-08-27

Hajnówka, dnia 27.08.2012 r.

 

DT.613.2.11.2012

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (0-85) 683-20-01, (0-85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce informuje, że aukcja ustna (opisana w ogłoszeniu DT.613.2.11.2012 z dnia 13.08.2012 r.) na sprzedaż drzew rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gmin: Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka nie doszła do skutku z powodu braku wniesienia wadium w wyznaczonym terminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził:

 

REFERENT

d/s wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego,

utrzymania zadrzewienia,

uzgadniania dokumentacji

 

Paweł Grygoru

 

Zatwierdził:

Z up. Zarządu Powiatu

inż. Krystyna Miszczuk

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2012-08-29

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2012-08-29

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2012-08-29