Zamówienie Nr DT.3410.21.2015 z dnia 2015-10-29 - ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. „„Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka”

Tytuł ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. „„Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka”
Numer DT.3410.21.2015
Data wydania 2015-10-29

Hajnówka, dnia 2015-10-15

DT.3410.22.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuję, że prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce postępowania w trybie rozpoznania cenowego pn. „„Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Hajnowskiego w ilości 170 ton (luzem) na plac Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka” zostało rozstrzygnięte.

 

Wybrano ofertę Nr 2 złożona przez Wykonawcę:

PHUB „TRASA” SP. Z O.O.

ul. Żeromskiego 7

21-500 Biała Podlaska

Cena oferty wynosi: 36 383,40 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą tj. zawierała najniższą cenę spośród ofert – przedstawiła najkorzystniejszy bilans ceny oraz spełniała wymagania związane z wykonaniem zamówienia.

W związku z powyższym uzyskała największą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, którym przyznano następującą punktację wg kryterium „cena”.

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Otrzymana ilość punktów

2

 

PHUB „TRASA” SP. Z O.O.

 

ul. Żeromskiego 7

21-500 Biała Podlaska

36 383,40 zł

100,00

1

 

GPS Jan Andrzejuk

 

ul. Zielona 10

17-100 Bielsk Podlaski

38 683,50 zł

94,05

 

 

 

Kierownik

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2015-10-15

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2015-10-15

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2015-10-15

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2015-10-15