Zamówienie Nr DT.3421.4.2016 z dnia 2016-03-30 - Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 75 ton”.

Tytuł Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU w ilości 75 ton”.
Numer DT.3421.4.2016
Data wydania 2016-03-30

                                                                                                  Hajnówka, 2016-03-30

DT.3421.4.2016                         

 

 

                                                                                           

                                      

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup z dostawą kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU  w ilości 75 ton”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

 

 

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

1. Warunki zamówienia

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-03-30

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-03-30

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-03-30