Zamówienie Nr DT. 5443-7-51/10 z dnia 2010-11-30 - sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Kleszczele i Czeremcha.

Tytuł sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Kleszczele i Czeremcha.
Numer DT. 5443-7-51/10
Data wydania 2010-11-30

DT. 5443-7-51/10

Hajnówka, dnia 30.11.2010 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych

17-200 Hajnówka

ul. Bielska 41

tel./fax. (0-85) 683-20-01, (0-85) 683-27-51

e-mail: zdp@powiat.hajnowka.pl

adres strony internetowej: www.powiat.hajnowka.pl

 

Ogłasza sprzedaż „drzew na pniu” rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych w trybie aukcji ustnej na terenie gmin: Kleszczele i Czeremcha.

Sprzedaż „drzew na pniu” została podzielona na dwa zadania, każde zadanie dotyczy wycięcia wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży na poszczególnych gminach.

  1. Zadanie1- obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gminy Kleszczele w ilości 65 sztuk o łącznej masie 216,07m3 za cenę 15124,90 zł netto.

  2. Zadanie2- obejmuje wycięcie wszystkich drzew przeznaczonych do sprzedaży z pasów drogowych na ternie gminy Czeremcha w ilości 33 sztuk o łącznej masie 67,68m3 za cenę 4737,60 zł netto.

Wszystkie drzewa zostały wyszczególnione w załączniku Nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz w wykazach szczegółowych stanowiących załączniki Nr 4 dla gminy Kleszczele i załącznik Nr 5 dla gminy Czeremcha.

Do cen sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.


Miejsce przeprowadzenia aukcji: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w

Hajnówce, ul. Bielska 41, pokój Nr 2.

Termin przeprowadzenia aukcji: 15.12.2010 r. od godziny 9 00


Dokumenty dotyczące sprzedaży „drzew na pniu” można odebrać w siedzibie Sprzedającego, pok. nr 6 lub pobrać ze strony internetowej www.powiat.hajnowka.pl

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami – Pan Tomasz Stepaniuk, tel. (85) 683-20-01, w godz. 7.00 - 15.00.


Warunki przystąpienia do sprzedaży „drzew na pniu” zostały określone w Regulaminie aukcji na sprzedaż drzew stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego ogłoszenia.


Załączniki: Nr 1 – Wykaz drzew, Nr 2 – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na wyrąb drzew, Nr 3 – Regulamin aukcji na sprzedaż drzew, Nr 4 – szczegółowy wykaz drzew gmina Kleszczele, Nr 5 – szczegółowy wykaz drzew gmina Czeremcha, Nr 6 – Wzór umowy.

 

 

 

Sporządził:               

SPECJALISTA               
d/s budowy i utrzymania dróg                     
Tomasz Stepaniuk                        
           

Zatwierdził:

 

Z up. ZARZĄDU POWIATU

inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zabrocka

Wprowadzający: Katarzyna Zabrocka

Data wprowadzenia: 2010-11-30

Modyfikujący: Katarzyna Zabrocka

Data modyfikacji: 2010-11-30

Opublikował: Katarzyna Zabrocka

Data publikacji: 2010-11-30