Zamówienie Nr 87396 - 2014 z dnia 2014-03-31 - Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.2.2013 z dnia 2014-03-14 na „Sukcesywną dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU”

Tytuł Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.2.2013 z dnia 2014-03-14 na „Sukcesywną dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU”
Numer 87396 - 2014
Data wydania 2014-03-31

Hajnówka, dnia 28.03.2014 r.

 

DT.3411.2.2013

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.2.2013 z dnia 2014-03-14 na Sukcesywną dostawę kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej C69B3 PU” Nr ogłoszenia: 87396 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje się, że w dniu 28.03.2013 r. o godzinie 10.30 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.3411.2.2014 od n/w wykonawców.

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości:

 

Kwota netto: 189 240,00 zł.

Kwota brutto: 232 765,20 zł.

 

 

Numer

oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1

BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok

171 919,56

rozpoczęcie od 14.04.2014 r.

zakończenie 30.09.2014 r.

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

w Ełku Sp. z o.o. ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

166 406,70

rozpoczęcie od 14.04.2014 r.

zakończenie 30.09.2014 r.

3

OLAN POŁUDNIE Sp. z o.o.

33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Szkolna 6

155 687,25

rozpoczęcie od 14.04.2014 r.

zakończenie 30.09.2014 r.

4

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa

do korespondencji:

Biuro Bierawa

Ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa

159 668,76

rozpoczęcie od 14.04.2014 r.

zakończenie 30.09.2014 r.

 

 

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

 

 

 

Zatwierdzam:

Z up. ZARZĄDU POWIATU

Inż. Krystyna Miszczuk

KIEROWNIK ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWYCH w HAJNÓWCE

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-03-31

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-03-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-03-31