Zamówienie Nr 90350 – 2014 z dnia 2014-03-31 - Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.1.2014 z dnia 2014-03-18 „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”

Tytuł Informacja z sesji otwarcia ofert dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.1.2014 z dnia 2014-03-18 „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego”
Numer 90350 – 2014
Data wydania 2014-03-31

 

Hajnówka, dnia 28.03.2014 r.

 

DT.3411.1.2014

 

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia Nr DT.3411.1.2014 z dnia 2014-03-18 „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” Nr ogłoszenia: Nr 90350 – 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014 – Ogłoszenie o zamówieniu

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje się że w dniu 28.03.2014 r. o godzinie 11.30 otworzono oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego Nr DT.3411.1.2014

 

Przed otwarciem Zamawiający podał kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia w wysokości jak niżej :

 

Zadanie 1.

Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1631B Waniewo na odc. dł. 570,00 mb w ilości 855 m³ - nie później niż do dnia 20 czerwca 2014 r.

netto: 28428,75 zł.

brutto: 34967,36 zł.

 

Zadanie 2.

Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 410,00mb w ilości 246,00 m³ - nie później niż do dnia 20 czerwca 2014 r.

netto: 8179,50 zł.

brutto: 10060,79 zł.

 

Zadanie 3.

Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B w Kuraszewo - Nowokornino na odc. dł. 620,00 mb w ilości 558,00 m³ - nie później niż do dnia 20 czerwca 2014r.

netto: 18553,50 zł.

brutto: 22820,81 zł.

 

Na sfinansowanie całości zamówienia z uwzględnieniem zamówienia uzupełniającego (stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego - Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce przeznaczył w budżecie kwotę jak niżej:

 • netto: 66194,10 zł.

 • brutto: 81418,74 zł.

 

W przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa kruszywa naturalnego na wykonanie podbudów dróg powiatowych na terenie powiatu hajnowskiego” złożono oferty jak niżej :

 

Zadanie 1.

Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1631B Waniewo na odc. dł. 570,00 mb w ilości 855 m³

 

 1. oferta Nr 1

Zakład Drogowo – Transportowy

Mirosław Lewczuk

ul. Szkolna 1a

16-060 Zabłudów

Cena oferty wynosi: 56,58 zł/m3 brutto (48375,90 zł brutto)

Termin wykonania zamówienia do 20.06.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz zaoferowano gwarancję na okres 36 miesięcy, licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanej usługi.

 

 1. oferta Nr 2

TRANS - BET

Witalis Alimowski

ul. Mickiewicza 33

17-210 Narew

 

Cena oferty wynosi: 27973,89 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia do 20.06.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz zaoferowano gwarancję na okres 36 miesięcy, licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanej usługi.

 

 1. oferta Nr 3

P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

 

Cena oferty wynosi: 22978,55 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia do 20.06.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz zaoferowano gwarancję na okres 36 miesięcy, licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanej usługi.

 

 1. oferta Nr 4

PPHU „TOMEX” Tomasz Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi: 29435,68 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia do 20.06.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz zaoferowano gwarancję na okres 36 miesięcy, licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanej usługi.

 

Zadanie 2.

Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1622B Trywieża - Wieżanka na odc. dł. 410,00mb w ilości 246,00 m³

 

 

 1. oferta Nr 2

TRANS - BET

Witalis Alimowski

ul. Mickiewicza 33

17-210 Narew

 

Cena oferty wynosi: 11498,04 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia do 20.06.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz zaoferowano gwarancję na okres 36 miesięcy, licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanej usługi.

 

 1. oferta Nr 3

P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

 

Cena oferty wynosi: 6626,50 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia do 20.06.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz zaoferowano gwarancję na okres 36 miesięcy, licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanej usługi.

 

 1. oferta Nr 4

PPHU „TOMEX” Tomasz Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi: 8469,21 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia do 20.06.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz zaoferowano gwarancję na okres 36 miesięcy, licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanej usługi.

 

Zadanie 3.

Dostawa kruszywa naturalnego (żwiru, pospółki) na wykonanie podbudowy na drodze powiatowej Nr 1621B w Kuraszewo - Nowokornino na odc. dł. 620,00 mb w ilości 558,00 m³

 

 1. oferta Nr 2

TRANS - BET

Witalis Alimowski

ul. Mickiewicza 33

17-210 Narew

 

Cena oferty wynosi: 27453,60 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia do 20.06.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz zaoferowano gwarancję na okres 36 miesięcy, licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanej usługi.

 

 1. oferta Nr 3

P.H.U. TRANSKOP

Usługi Transportowe i Koparką

Żwir i Piasek

Jan Oniszczuk

Widowo 119

17-100 Bielsk Podlaski

 

Cena oferty wynosi: 15030,85 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia do 20.06.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz zaoferowano gwarancję na okres 36 miesięcy, licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanej usługi.

 

 1. oferta Nr 4

PPHU „TOMEX” Tomasz Danilewski

ul. Siewna 24

17-200 Hajnówka

Cena oferty wynosi: 19210,66 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia do 20.06.2014 r.

Zaakceptowano warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania oraz zaoferowano gwarancję na okres 36 miesięcy, licząc bieg okresu gwarancji od daty dokonania końcowego odbioru wykonanej usługi.

 

 

 

 

Sporządził:

 

mgr inż. Marek Andrzej Łukaszuk Z up. ZARZĄDU POWIATU

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

 

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2014-03-31

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2014-03-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2014-03-31