Zamówienie Nr DT.3421.3.2016 z dnia 2016-03-31 - Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25

Tytuł Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25
Numer DT.3421.3.2016
Data wydania 2016-03-31

                                                                                                  Hajnówka, 2016-03-31

DT.3421.3.2016                         

 

 

                                                                                           

                                      

 

ZAPROSZENIE

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Zakup wraz z dostawą grysów granitowych płukanych frakcji 2/5, 8/11, 16/25”.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie art. 4 pkt. 8 (wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro).

 

 

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

KIEROWNIK

Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

inż. Krystyna Miszczuk

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

1. Warunki zamówienia

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Miszczuk Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2016-03-31

Modyfikujący: * informatyk

Data modyfikacji: 2016-03-31

Opublikował: * informatyk

Data publikacji: 2016-03-31